Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Tọa độ NPC Trong Ma Giới và Tiên Giới.

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

baivong

avatar
Admin
Admin
Ma Giới

Thang Vô Dạng 334 - 501
Trưởng Lão Tham Lang Thôn 332 - 479
Tạp hóa Ma Thụ Hóa 330 - 474
Thư Thương 334 - 473
Trưởng Quỹ Ma Thủ Ngân 334 - 472
Thợ Kim Hoàn Trịnh Trác 333 - 474
Hợp thành Trương Khắc Kiến 331 - 467
Quỷ Ngục Tôn Giả 333 - 464 - 25
Tiên Thú Ma Sư-Tiêu Phách 334 - 463
Thần Thú Ma Sư-Phệ Hồn 333 - 462
Vũ Mang Ma Sư-Ảm Vũ 333 - 461
Vũ Linh Ma Sư-Vũ Cố Linh 333 - 460
Pháp Sư Ma Sư-Thượng Quan Chức 334 - 640
Kiếm Khách Ma Sư-Phương Kiếm Tà 334 - 459
Sứ giả Di chuyển 337 - 473
Thợ Rèn Đoán Ngục 338 - 473
Thợ May Tây Xảo 339 - 472
Dược sư-Luyện Khử Mệnh 341 - 472
Kinh Vô Mệnh 341 - 470
Người luyện thú Ma Nguyệt 340 - 468
Tàng lâu 431 - 594
Ngọ Thanh 452 - 565
Hủ Địch 480 - 470
Vô Song Tượng 479 - 523 - 32
Tà Hồn Đài 475 - 603 - 29
Trưởng lão Phá Hoàng Thôn 477 - 609
Pháp sư Ma sư Huyền Mẫn 475 - 610
Kiếm Khách Ma sư Bích Ngưng Huyết 475 - 610
Tiên Thú Ma Sư-Thiện Mị 474 - 611
Thần Thú Ma sư Vu Tâm 474 - 611
Vũ Linh Ma Sư-Vũ Khốn Tiên 473 - 612
Vũ Mang Ma Sư-Ám Phong 473 - 612
Thợ Kim Hoàn Lưu Tĩnh 478 - 617
Thợ May Vương Nghi 479 - 617
Dạ Phong 480 - 616
Ân Cô Cuồng 481 - 616
Tham Lang Sứ Giả 483 - 621
Dược Sư Tiêu Đoạn Hồn 481 - 622
Tạp Hóa Ma Liễm Tài 478 - 622
Sứ giả Di chuyển 469 - 623
Thợ Rèn Dung Nham 464 - 623
Chưởng Quỹ Lục Thủ Ngân 466 - 632
Nhược Hải 486 - 640View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Tiên Giới

Thánh Vực Sứ Giả 489 - 627
Dược Sư Quản Tiên Chi 486 - 503
Người luyện thú Tiên Hà 484 - 504
Vũ Mang Tiên sư-Thiên Vũ 475 - 496
Vũ Linh Tiên sư-Tường Không 476 - 497
Thần Thú Tiên Sư-Hổ Bình Cương 476 - 498
Tiên Thú Tiên sư-Hồ Hoa 476 - 498
Kiếm Khách Tiên Sư-Độc Cô Phong 476 - 499
Pháp sư tiên sư-Lý Tĩnh 476 - 500
Sứ giả Dịch chuyển 475 - 502
Thư thương 475 - 504
Đan Dương Tử 473 - 506
Chưởng Quỹ A Bảo 478 - 506
Linh Hư Đại Tiên 480 - 506
Thợ May Triệu Linh Linh 478 - 508
Tạp Hóa Thiên Thông 478 - 511
Thợ Rèn Tụ Hồn 480 - 510
Trưởng Lão U Thanh Cư 482 - 511
Thợ Kim Hoàn Tiêu Lộng Ngọc 481 - 501
Thiên Tứ 483 - 571
Hoài Linh Tử 483 - 619
Tĩnh Tâm Bia 471 - 628
Cửu Hoa Lôi Tiên 466 - 601
Không Linh Tử 461 - 570
Phí Không Hành 461 - 580
Phụng Thiên Đại Tiên 457 - 580 - 25
Thất Tình Sứ Trưởng 452 - 608
Túy Tiên 463 - 614
Vân Nghê Tiên Tử 456 - 618
Hoàng Lương 465 - 626
Liệt Hỏa Tướng Quân 451 - 576
Cô Thành Tử 451 - 569
Thiên Mạc 442 - 497 - 34
Đan Thần Tử 437 - 500 - 34
Diệp Thu Tiên Trưởng 431 - 497 - 38
Triêu Hà Tiên Tử 434 - 608
Hoa Tông 410 - 626
Mã Vương Thần 420 - 601
Miễu Không Tôn Sứ 422 - 577
Tạp Hóa Thiên Lưu 343 - 600
Thợ May Hứa Quân 332 - 598
Bạch Liên Thánh Nữ 332 - 597 - 23
Chưởng Quỹ Trương Hận Thiểu 342 - 594
Thú Tộc Tiên Sư-Hổ Phách Thiên 340 - 595 - 22
Kiều Tĩnh Tiên Sư-Hồ Noãn Cơ 340 - 594 - 22
Dược Sư Bao Bất Tử 344 - 596
Sứ giả Dịch chuyển 345 - 596
Thợ Rèn Ngưng Sương 348 - 595
Vũ Mang Tiên sư-Vũ Trần Huyền 344 - 594 - 22
Nhược Linh Tiên Sư-Tường Lôi 345 - 594 - 22
Trưởng Lão Bạch Liên Cư 343 - 591
Thợ kim hoàn Hứa Linh 335 - 591
Kiếm Khách Tiên Sư-Tây Môn Tuyết 334 - 590 - 22
Pháp sư tiên sư-Trương Khản Ly 344 - 590 - 22
Kiếm trủng 345 - 513 - 26View user profile http://www.fmvi.org

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum